top of page

KTS- Technische Installaties

Het werken met of aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen is niet zonder gevaar. Vaak zijn die gevaren onzichtbaar maar kunnen snel leiden tot brand, letsel of nog erger.


Om die risico's te voorkomen zijn er in de Arbo wet bepalingen opgenomen die een werkgever verplicht om beleid te voeren dat erop gericht is veilige situaties te waarborgen. Ook verzekeringsmaatschappijen zijn een bepalende factor hierin. In veel gevallen staat het als polisvoorwaarde vermeld dat een elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties. De normen waar naar verwezen wordt zijn voor nieuwe installaties de NEN 1010 en voor bestaande installaties de NEN 3140. Zo lang het goed gaat is dat natuurlijk geen probleem. Als het echter om wat voor reden dan ook mis gaat dan moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs heeft voldaan aan de wettelijke normen. Kunt u dat niet dan wordt u aansprakelijk gesteld voor de gevolgen en/of gevolgschade.

Wat kunnen wij voor u doen:

- Onafhankelijke en zelfstandige inspecties van uw vaste elektrische installaties volgens de NEN3140 of NEN1010.

- Een onafhankelijke en zelfstandige beoordeling van uw elektrische arbeidsmiddelen (VCA certificering).

- Duidelijke rapportage waarin wordt aangegeven in welke staat uw elektrische installatie en/of uw arbeidsmiddelen zich bevinden.

- Onafhankelijke advies voor eventueel te nemen maatregelen om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken.

- Complete (digitale) revisietekeningen of de actualisatie van reeds aanwezige revisietekeningen.

- Begeleiding bij uit de rapportage voortkomende vervolg stappen.

Wij maken gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten.

Neem vandaag nog contact met ons op als wij iets voor u kunnen betekenen.

bottom of page